definice

Kdo je čekatelem

Čekatel na transplantaci orgánů je pacient zařazený v Národním registru osob čekajících na transplantaci, čekací listině. Listiny jsou seznamy na jednotlivé orgány nebo tkáně a jsou jednotné pro celou ČR. Obsahují identifikační a medicínské údaje, které je nutné aktualizovat. Správu a aktualizaci má na starosti KST.

Pacient musí pro zařazení splňovat stanovená kritéria, tzn. trpí nezvratným selháváním funkce orgánu, které nereaguje na léčbu a tento stav nelze řešit jiným způsobem. Zařazení nemocného na čekací listinu provádí lékař-specialista, ve spolupráci s regionálním transplantačním centrem a vždy se souhlasem pacienta. Důležité je jeho správné načasování, zvolení doby, kdy je nemocný v celkově dobré kondici, která vlivem zhoršující se funkce orgánu klesá. Samotný výběr nejvhodnějších příjemců pro odebrané orgány probíhá na základě shody v krevní skupině, váhového a velikostního poměru mezi dárcem a příjemcem. V případě srdce a jater je zásadním kritériem také naléhavost transplantace a příslušný spádový region. U výběru ledvin se kromě uvedených kritérií zohledňuje imunologická shoda a doba čekání. Vlastní zpracování výběru je provedeno počítačově v KST.

Jsme tu pro vás