Kdo jsme

Náš tým

Kdo jsme

Náš tým

Ředitel Koordinačního střediska transplantací

Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

Profesor chirurgie, do roku 2011 přednosta Kliniky transplantační chirurgie a zástupce přednosty Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Transplantační chirurgii se věnuje od počátku své profesní kariéry, samostatně provedl více jak 1000 orgánových transplantací (ledviny, játra, pankreas). Výsledky své práce přednášel na prestižních domácích i zahraničních kongresech. Je spoluautorem 3 českých monografií o odběrech orgánů a transplantacích jater a pankreatu. Dále autorem 20 kapitol v jiných monografiích s transplantační tématikou. Publikoval více než 100 vědeckých článků, z toho 30 v zahraničních časopisech s IF. Člen transplantační divize evropské chirurgické společnosti a nositel evropského diplomu pro transplantační chirurgii. Člen výboru České transplantační společnosti a čestný člen Slovenské chirurgické společnosti za rozvoj programu transplantace jater. V KST od roku 2014.

Zástupce ředitele KST

JUDr. Přemysl Frýda

Studia práv zakončil v roce 1986. Poté zastával funkci konzulárního úředníka na Československém velvyslanectví ve Stockholmu(1987) a šéfredaktora dopravního vysílání Československého rozhlasu (1989). V roce 1992 založil a vedl právnickou kancelář a pak pracoval v britské právnické firmě McKenna & Co. Solicitors. Zkušenosti s medicínou získával na pozici marketingového a obchodního ředitele ve společnosti vyrábějící zdravotnickou laserovou techniku (1992 – 2004). Působil jako šéfredaktor mezinárodního specializovaného časopisu Laser Partner a výkonný ředitel European Medical Laser Association (2005 – 2012). Je členem České společnosti medicínského práva. Specializuje se na systémy jakosti v medicíně. Publikuje a přednáší etické a právní aspekty transplantací. V KST od roku 2004.

Asistentka ředitele Koordinačního střediska transplantací

Helena Pekařová

V roce 1998 ukončila maturitou obor Podnikání v oborech textilu a odívání. Předcházel výuční list v oboru krejčová. Asistentka zodpovídá za sekretariát a agendu v organizaci. V KST od roku 2004.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Dana Vašíčková – vedoucí koordinátor

V roce 1992 absolvovala SPŠ grafickou, obor polygrafie. V roce 1995 ukončila pomaturitní studium SZŠ – obor všeobecná sestra. Praxi získala v Ústavu hematologie a krevní transfuze – na lůžkovém oddělení, JIHEP a na transplantační jednotce. Své odborné znalosti rozšířila jednoročním kurzem kardiologie pro sestry na jednotkách intenzivní péče (2001), specializačním studiem ARIP (2002 – 2003) a bakalářským studiem programu Ošetřovatelství – Zdravotní vědy na 3. lékařské fakultě UK v Praze (2006-2010). V KST od července 2008. Mimo svou hlavní náplň práce koordinátora eviduje informace o mezinárodní výměně orgánů na portálu FOEDUS. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Marie Šmejkalová

Vysokou školu, bakalářské studium obor Ošetřovatelství, absolvovala v Příbrami v roce 2012. Střední zdravotnickou školu – obor všeobecná sestra ukončila v roce 1988. Praxi získala v Praze na Gynekologicko – porodnické klinice Londýnská, v soukromé gynekologické ordinaci a na Klinice anestezie a resuscitace FN Motol. V KST zpracovává data nabídek a kontraindikací orgánů, přehled náhledů do zdravotnických registrů. V organizaci od listopadu 2009. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Stanislava Novotná

Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra, ukončila v roce 1997. Praxi získala na oddělení KAR kardiochirurgické kliniky a oddělení KARIP v IKEM v letech 1997 – 2002, dále na JIP Ústavu hematologie a krevní transfuze a od prosince 2002 na anesteziologickém oddělní kliniky KARIM VFN. Praktické zkušenosti si rozšířila odborným studiem specializace ARIP ( 2003 – 2005 ) a v roce 2013 ukončila státní zkouškou bakalářské studium oboru Výchova ke zdraví na PF JČU. Na rodičovské dovolené.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Lucie Baudyšová, Dis.

Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná zdravotní sestra, ukončila v roce 1994. V letech 2003 až 2005 absolvovala Vyšší zdravotnickou školu, obor diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Praxi získala na Anesteziologicko- resuscitačním oddělení v okresní nemocnici Česká Lípa, kde pracovala do roku 2003 a poté na anesteziologickém oddělení FN Motol Praha. Své další zkušenosti rozšířila tříletým pobytem v Rakousku a Německu. V KST od roku 2007. Zde se mimo svou hlavní náplň práce věnuje statistice dat transplantační a odběrové aktivity, dále pak zpracovává statistické informace o kontraindikacích potenciálních dárců v ČR. Zodpovídá za sociální sítě a webové stránky KST. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Mgr. Michaela Vrbová

Vysokou školu, bakalářské a magisterské studium obor Andragogika ukončila v Praze v letech 2010, 2012. Střední a Vyšší zdravotnickou školu ukončila v letech 1997 a 2000. Je absolventkou programů určených pro střední zdravotnický management (2004, 2005) a odborných kurzů kardiologie (2003). Praxi získala na Anesteziologickoresuscitačním oddělení IKEM a Angiologické jednotce intenzivní péče VFN v Praze. V KST se mimo svou hlavní náplň práce věnuje statistickému zpracování dat transplantační a odběrové aktivity a vzdělávání koordinátorů. V KST od roku 2004. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Bc. Petra Novotná

V roce 2006 absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Plzni, obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. Střední zdravotnickou školu ukončila v roce 2003. Praxi získala na Pediatrické klinice ve FN Motol a na dětské Jednotce intenzivní a resuscitační péče ve VFN Praha. Své znalosti obohatila pobytem v Saudské Arábii – Riyadhu, na dětské kardiologické Jednotce intenzivní a resuscitační péče. V KST je od roku 2007 a mimo práci koordinátorky se věnuje školením dialyzačních stanic a pracovníků v BOZP. Zodpovídá za sociální sítě a webové stránky KST. Jako národní koordinátor transplantací absolvovala v roce 2008 kurz Transplant Procurement Management. V roce 2018 ukončila státní zkouškou bakalářské studium v oboru Sociální práce. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Vedoucí centrální tkáňové monitorace
Správce agendy žijících dárců

Romana Tichavská

Střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra, ukončila v roce 1995. Praxi zahájila na chirurgické JIP v nemocnici Kyjov. V letech 2002 – 2004 pracovala na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a JIP kliniky transplantační chirurgie IKEM, dále na JIP chirurgické kliniky 2. LF UK v ÚVN Praha. Praktické zkušenosti si rozšířila v roce 2003 odborným specializačním studiem PSS ARIP. V KST od roku 2007. Věnuje se zde administrativní činnosti při odběrech a následném zpracování tkání a spravuje agendu žijících dárců. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí. V roce 2009 absolvovala kurz Transplant Procurement Management.

Národní koordinátor orgánových a tkáňových transplantací

Štěpánka Slabá, DiS.

Střední zdravotnickou školu absolvovala v roce 1997 ve Žďáře nad Sázavou. Své vzdělání doplnila dvouletým studiem na VZŠ v Praze – obor Diplomovaná sestra pro intenzivní péči. Praxi získala v letech 2000 – 2008 na oddělení ARO ve FNKV – Praha, poté ročním působením na neonatologické JIRP ve VFN – Praha. Zkušenosti s transplantační medicínou získala v IKEM na pozici Koordinátorky odběrů orgánů od zemřelých dárců, kde současně působila jako lektor specializačního vzdělávání. V KST od roku 2017. Mimo práci koordinátorky je její další doménou správa průvodních listů k orgánům a tkáním, dále zpracování žádostí náhrad zemřelých dárců-komunikace s pojišťovnami a pohřebními službami. Aktivně se účastní celostátních a mezinárodních konferencí.

Jsme tu pro vás