spolupracujeme s

Foedus

FOEDUS – Facilitating Exchange of Organs Donated in EU Member States
FOEDUS se specializuje na zprostředkování výměny orgánů, které se z nejrůznějších důvodů (neshoda v krevní skupině, velikostní nepoměr, protilátky…) nepodaří transplantovat příjemci v zemi původu. Dříve byly takovéto orgány nevyužity, případně jejich nabídky do zahraničí byly ojedinělé a náhodné. FOEDUS vytvořil počítačovou platformu, která tyto orgány systematicky nabízí přímo národním koordinátorům, kteří mají přehled o čekacích listinách a potřebách transplantcenter.

Historie

FOEDUS vychází z projektu zahájeného Evropskou unií, který byl oficiálně ukončen v létě 2016. Na závěrečné schůzce zúčastněných států se některé země dohodly, že zahájená spolupráce je natolik přínosná, aby v ní pokračovaly i poté, co ji EU přestala organizovat a hradit. Proto bylo v říjnu 2016 svoláno do Prahy zakládající zasedání nové organizace, která si zde schválila své stanovy, zvolila řídicí výbor a dohodla se na tom, že nezbytné prostředky na financování uhradí samy zúčastněné organizace. Prvním prezidentem FOEDUSU byl zvolen JUDr. Přemysl Frýda, zástupce ředitele Koordinačního střediska transplantací.

Členské země

Tato organizace nejen že je největším nadnárodním uskupením svého druhu na světě, ale významně přispívá k rozvoji transplantační medicíny v evropském měřítku. V současné době je členy FOEDUSU deset zemí (Česká republika, Francie, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švýcarsko) s celkovým počtem 320 milionů obyvatel. Pro zajímavost – organizace Eurotransplant, která na rozdíl od FOEDUSU pracuje s jednotnou čekací listinou, sdružuje 8 zemí a populaci 135 milionů obyvatel. V současné době jednáme o přistoupení Irska, Portugalska, Bulharska a Běloruska.

Výsledky

Za první rok a půl fungování včetně zkušebního provozu bylo mezi zúčastněnými státy nabídnuto 380 orgánů, které by jinak byly zlikvidovány, a 53 z nich bylo k transplantaci využito v jiné zemi. Česká republika z tohoto systému zatím výrazně profituje, když do zahraničí nabídla 2 orgány a 11 orgánů přijala a transplantovala. V současné době jedná Česká republika se Slovenskem o užší spolupráci v transplantaci plic. Věříme, že mezinárodní spolupráce s aktivní účastí České republiky se bude dále rozvíjet a počty transplantovaných pacientů dále porostou.

Jsme tu pro vás