O nás

Jak fungujeme

Koordinační středisko transplantací, dále jen KST, je organizační složkou státu v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví. Vzniklo dne 7.7.2003.

Cílem činnosti týmu KST je maximální měrou přispět ke zlepšení kvality nebo k záchraně života pacientů.

KST netransplantuje a je jedinou národní institucí, nezávisle zajišťující:

  • Koordinaci odběru orgánů a tkání
  • Alokaci orgánů k transplantaci
  • Vedení a správu transplantačních registrů
  • Finanční náhrady pacientům a jejich rodinám dle zákonných předpisů
  • Implementaci evropských standardů do české legislativy a mezinárodní spolupráci při výměně orgánů
  • Kontrolu kvality systémem auditů a akreditací transplantačních center
  • Vzdělávání a informovanost odborné i laické veřejnosti

Těchto cílů dosahujeme především využíváním transparentních postupů a maximální otevřeností vůči veřejnosti a našim partnerům.
V naší práci respektujeme hodnoty jako: spravedlnost, důvěra a loajalita a vycházíme z poznatků moderní medicíny, etiky a práva.

KST je dlouhodobě držitelem certifikátu managementu kvality ISO 9001:2008 a managementu bezpečnosti informačních systémů ISO 27001:2005.

Jsme tu pro vás